Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark toolbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I get it to show all my bookmarks when I click on it instead of just my recent ones?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You need to right click the bookmarks toolbar and choose Customize. Then, you need to drag the 'Bookmarks Menu' button onto the Bookmarks toolbar and click 'Done'. This is different from the 'Library' button. Now when you click on it all of your Bookmarks folders will show up.

Hữu ích?

more options

Note that you can also use the Bookmarks sidebar (Ctrl+B).

There is also a Sidebar button in the Customize palette.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.