Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kessi

more options

I can able to get the extension of Firefox windows

I can able to get the extension of Firefox windows

Giải pháp được chọn

1. go to right top click on = 2. select add on and theme or settings 3. select extension 4. scroll to bottom 5. click on find more addon


OR here is link to page click here here is similar image for theme....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

1. go to right top click on = 2. select add on and theme or settings 3. select extension 4. scroll to bottom 5. click on find more addon


OR here is link to page click here here is similar image for theme....

Được chỉnh sửa bởi kessi vào