Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The customize option no longer appears in settings menu

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 117 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ankopel

more options

All my addons are disappeared, i tried to bring them back but customize option was gone too

All my addons are disappeared, i tried to bring them back but customize option was gone too
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

In Firefox 89, "Customize Toolbars" was moved to the Firefox Menu -> More Tools" sub-menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

See Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

In Firefox 89, "Customize Toolbars" was moved to the Firefox Menu -> More Tools" sub-menu.

more options

If you need help with something besides the "Customize Toolbars" menu option, please explain.

For example, is anything else missing from Firefox, besides your add-ons? Did you recently update or downgrade Firefox?

Your system details shows that you are on Firefox 78.

more options
more options

AliceWyman said

If you need help with something besides the "Customize Toolbars" menu option, please explain. For example, is anything else missing from Firefox, besides your add-ons? Did you recently update or downgrade Firefox? Your system details shows that you are on Firefox 78.

I am on the latest Firefox 89. I didn't find any addons in "Customization". The solution was to disable and enable them one by one so they start to appear.