Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Firefox always full screen?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I make Firefox always full screen? Also every time I have a reboot It wipes my Firefox account and I have to sign in again and reset customize.

How do I make Firefox always full screen? Also every time I have a reboot It wipes my Firefox account and I have to sign in again and reset customize.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Image) file.

Open the Firefox Disk Image file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Image, but instead drag it out of the DMG folder.