Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarkssymbolics restore

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Use the current FF version 88.0.1 - Question about the bookmarks toolbar:

After the FF repair are the icons largely anonymized? They work fine - I'm just missing the typical website icon. For example the four-color ebay license plate. - How can I update the anonymous trademarks ??? 

Firefox-Sync is activated, but I've got no changes to the bookmarks-icons. Thanks for the tip ...

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Favicons aren't synced or included in a bookmarks backup, so you need to revisit links (bookmarks and history) to make Firefox retrieve the favicons once again from the internet server.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.