Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hotkeys on YOUTUBE

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

So, when I trying write something in comments on Youtube. Hotkeys for video is working. And I cant even write space. It just start and pause a video.

I delete and instaled the Firefox, cleaned the cache, rebooted the laptop. It didn't help.

Giải pháp được chọn

Yes, during the past two hours reports have flooded in. We think Google did an update but we don't have a fix yet. Hopefully in a few hours we'll have clarity on the problem and workarounds.

The Firefox sub-reddit (on Reddit) also is a place to check for news as there are hundreds of comments on this.

https://www.reddit.com/r/firefox/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, during the past two hours reports have flooded in. We think Google did an update but we don't have a fix yet. Hopefully in a few hours we'll have clarity on the problem and workarounds.

The Firefox sub-reddit (on Reddit) also is a place to check for news as there are hundreds of comments on this.

https://www.reddit.com/r/firefox/

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Yes, during the past two hours reports have flooded in. We think Google did an update but we don't have a fix yet. Hopefully in a few hours we'll have clarity on the problem and workarounds. The Firefox sub-reddit (on Reddit) also is a place to check for news as there are hundreds of comments on this. https://www.reddit.com/r/firefox/

Thank you!)

Hữu ích?

more options

Hi

Thank you for flagging up this issue.

YouTube have looked into this and will be correcting the issue shortly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.