Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Process Limit Option

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I set process limit to 1. Firefox runs 5+. Pray tell what does setting the process limit do exactly? Also Firefox says it sets the process limit automatically to optimize system specs. I've installed FF on machines with specs ranging from low budget build to godbox yet it always defaults to 4 processes. Then runs more. Is it all BS? Do tell please? (Searched Support for these topics. Gave up after 10 pages. Appologies if they're redundant)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

riqidelaplaya said

I set process limit to 1. Firefox runs 5+.

You can limit only the number of content processes, so your math is OK. 1 main process, 1 content process, 1 addons, 1 GPU, 1 Network process, 1 data decoder, 1 preallocated and so on....

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.