Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

import bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 290 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

import bookmarks

import bookmarks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

This link may guide you trough importing your bookmarks!

https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-bookmarks-html-file

more options

Did you lose your bookmarks that you want to import bookmarks?

Note that Firefox automatically daily creates a JSON backup when changes are detected (i.e. the current hash is different than the hash of the last backup).