Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Selected tab is blank

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 5 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Has anyone noticed for a while now that sometimes when selecting as tab, the page remains blank? It appears the page load process is interrupted. The url is erased from the navigation field. I use the and the "Reload in address bar" addon, which puts a "Reload Current Page" button in the navigation field, and that button disappears as well, along with the other "Reload Current Page" button on the navigation toolbar.

Also, when trying to login here, I got this error message. See attached

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Bad Request issue can be caused by corrupted cookies.

 • check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools -> Page Info -> Permissions"

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.