Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I view my FF Account password without changing it?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I want to view and verify what my Firefox Account password is, currently, without having to change it necessarily. Once I've verified what my password is currently, I may, or may not, change it. I will not decide if I want to change my password until I know what it is currently.

Thanks bunches Darlins and Gents for all your fine help!

I want to view and verify what my Firefox Account password is, currently, without having to change it necessarily. Once I've verified what my password is currently, I may, or may not, change it. I will not decide if I want to change my password until I know what it is currently. Thanks bunches Darlins and Gents for all your fine help!

Giải pháp được chọn

Open the Password Manager. There should be an option to display the password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Open the Password Manager. There should be an option to display the password.