Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost passwords

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi guys. My computer was running slowly, so I ran the reset programme as you recommend. You say that this doesn't affect stored passwords - but I've lost every single one of mine. and worse, it doesn'tseem to be saving any new ones either.

many thanks

Kathryn Deane

hi guys. My computer was running slowly, so I ran the reset programme as you recommend. You say that this doesn't affect stored passwords - but I've lost every single one of mine. and worse, it doesn'tseem to be saving any new ones either. many thanks Kathryn Deane

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

You can also check if you have a logins-backup.json, either in the current profile folder or in the "Old Firefox Data" folder on the desktop.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.