Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to display in a Japanese font

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi アズ

more options

I downloaded and installed the latest version of Firefox into the new Mac mini (Apple Silicon) arrived at home today, but Japanese sentences in every website are displayed not in a Japanese font (like Hiragino) but in a Chinese font.

What should I do so that I make the sentences display in a Japanese font correctly? I tried to change the font settings of the Firefox, but the settings get back to the default font instantly. Please answer me if you know how to solve this problem.

(I'm sorry if my English above is poor or incorrect.)

Giải pháp được chọn

I solved the problem by myself. I deleted my Firefox profiles and successfully have made the sentences display in a Japanese font. The profiles had this problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I solved the problem by myself. I deleted my Firefox profiles and successfully have made the sentences display in a Japanese font. The profiles had this problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.