Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser "home page" background

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

how to change "new tab/home page" background to an image/picture that I want? This should be a given - don't understand why Mozilla hasn't done this yet-after all this time.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There's plenty of addons for it, for instance https://addons.mozilla.org/firefox/addon/tabliss/