Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webcam is disabled in browser settings

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 81 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My webcam is apparently disabled in my browser settings. It says my organisation controls my settings. But I am a home user, and do not belong to an organisation

My webcam is apparently disabled in my browser settings. It says my organisation controls my settings. But I am a home user, and do not belong to an organisation

Giải pháp được chọn

Hi

It is likely your AVG Antivirus security software that want to import its root certificate in Firefox that causes that message to appear. See this article about AVG.

You can check the webcam permission in "Tools -> Page Info -> Permissions".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

It is likely your AVG Antivirus security software that want to import its root certificate in Firefox that causes that message to appear. See this article about AVG.

You can check the webcam permission in "Tools -> Page Info -> Permissions".