Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting a popup box with 'Available downloads for "-"

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

This has only started happening, does anyone know why?

This has only started happening, does anyone know why?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Ended up being the 'Easy Video Downloader' add on. Disabled and ok

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Please explain when/how this happens.

more options

When I open most websites, I havent been able to find out why some do but it doesnt always popup but once it does closing the popup and reloading the page usually pops up again.

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
more options

Had another look this morning, didn't change anything, cant get it to popup again.

more options

Giải pháp được chọn

Ended up being the 'Easy Video Downloader' add on. Disabled and ok

more options

That was very good work. Well Done.