Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Volume Pop Up

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi artur.paterka

more options

Hey, how to turn off pop up next to the volume slider, the one with the name of what is being played?

Hey, how to turn off pop up next to the volume slider, the one with the name of what is being played?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, nevermind. Here's the answer: https://support.mozilla.org/pl/questions/1301196

Được chỉnh sửa bởi artur.paterka vào