Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem loading sites

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i have updated my firefox to the latest version 8.0.1 after that some sites cannot be open in these browser, shows ssl_error_handshake_failure alert, pl some one gave me a solution for these problem. i am using linux based OS.

Được chỉnh sửa bởi bsnltelebillambala vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello!

Are you using a public or a private network whilst trying to access these sites?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

The website may not have a certificate installed and works only with http.

Are you using an extension to force a secure connection or otherwise force a secure connection (HTTPS-Only Mode; dom.security.https_only_mode) as that can be a possible cause ?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.