Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove Items from the Horizontal Menu Beneath the Search Window

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Immediately below the Search box is a menu of often used items; Facebook, Twitter, and Wikipedia among them. Sadly, I've accidentally found how to add to that list; How can I remove them?

Giải pháp được chọn

Right-click on the icon and select delete/remove . . . .

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click on the icon and select delete/remove . . . .

Hữu ích?

more options

Thanks, @FredMcD! I'm a Mac user so I seldom think of using Control-click; I obviously didn't think of it this time. So thank you for swooping in and saving this damsel in distress! Your solution worked well!

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.