Tìm kiếm hỗ trợ

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

Where is storage and accessibility in the Developer tools??? firefox version 52

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Towsif Seyam

more options

While i was donig my work i need the developer tools and Inspect. but in firefox 52 , how can i find Storage and accessibility ??? help me .

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Any specific reason why you need these two tools in Firefox 52 ?

In Firefox 52 Storage should be available (see the devtools settings page, F1), but for accessibility you need a much more recent Firefox version like Firefox 68 ESR.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Any specific reason why you need these two tools in Firefox 52 ?

In Firefox 52 Storage should be available (see the devtools settings page, F1), but for accessibility you need a much more recent Firefox version like Firefox 68 ESR.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Any specific reason why you need these two tools in Firefox 52 ? In Firefox 52 Storage should be available (see the devtools settings page, F1), but for accessibility you need a much more recent Firefox version like Firefox 68 ESR.

yes as im working with security researching thats why i need that old version of mozilla. btw thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.