On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

add ons

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 136 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ARMAN KHAN

more options

how to install firebug in this app

how to install firebug in this app

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello sdhridoy...

follow the steps:

  • Click the ≡ menu button. and select Web Developer
  • Click Get More Tools.
  • Search for the FirePath plugin and click on the “Add to Firefox” button.
  • Downloading FirePath Add-on in FireFox.

tell me its help.

thank you and regards,

Arman