Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Toolbar - URL & Search uneven lengths

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It use to be after sizing the URL and Search to be even lengths, and then in Customize placing the Reload icon between them, the 2 windows would remain relatively the same length. Now, however when completing the steps the Search window is reduced considerably (see attached). How to get the URL and Search portions more or less equal?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi metaguy vào

Giải pháp được chọn

This resize feature only works in Firefox 76 when there aren't other items between the location bar and the search bar (i.e. they need to be directly adjacent).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This resize feature only works in Firefox 76 when there aren't other items between the location bar and the search bar (i.e. they need to be directly adjacent).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.