Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change default language doesn't work

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi

I installed english as second language when i remove english, firefox-settings still appears in english, but i only have german to choose from, how can i change the language to german ? only German

Thanks

Hi I installed english as second language when i remove english, firefox-settings still appears in english, but i only have german to choose from, how can i change the language to german ? only German Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Mister-X vào

Giải pháp được chọn

You can try to refresh the startup caches by starting Firefox once with the -purgecaches command line switch.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to refresh the startup caches by starting Firefox once with the -purgecaches command line switch.