Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

GETTING ANY HELP ??? WOW,A LOT OF TROUBLE HUH,SO IT IS YOUR SYSTEM

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

GETTING ANY HELP ????????????

GETTING ANY HELP ????????????

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

aearls07 said

GETTING ANY HELP ????????????

Hello   aearls07,

How do you expect to get help if you don't tell us what you need help with ?


I just saw the other thread you started :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1288127

Would you please continue there ?

And bear in mind that you're not the only one posting a question here;   that the people who answer questions on this forum are volunteers and are in different time zones (many of them are asleep right now).

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?