Search Support

sites think I have an ad blocker

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ltuteur

more options

I removed all of my add-ons, disabled my plug-ins, turned of tracker block, and run FF in Safe mode and sites keep asking me to white list them.

xxx @yahoo.com


edited email from public a search/spam bots view as this is a public forum and nobody does email support.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

All Replies (2)

more options

Do you have enhanced tracking protection turned on?

Helpful?

more options

I have it turned off for two of the problem sites and they want to be white listed

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.