Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I view my browser history from other synced devices?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I was using my desktop earlier today to read some news articles on a controversial church closing. I'm now on my laptop and want to pull those pages for further research. But I can't see anything on my laptop browser that offers me a way to do that - ??

I was using my desktop earlier today to read some news articles on a controversial church closing. I'm now on my laptop and want to pull those pages for further research. But I can't see anything on my laptop browser that offers me a way to do that - ??

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Add history to what is synced. https://accounts.firefox.com/settings

more options

You can also use "Send Tab to Device" to pass only some selected links to another device.

more options

FredMcD said

Add history to what is synced. https://accounts.firefox.com/settings

When I go to that page, I don't see that option (see image) - ?

more options