X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

navigation privée

Được đăng

j'utilise un ordinateur qui proviens de mon étabissement scolaire et j'aimerais savoir s'ils peuvent obtenir des informations sur ce que je cherche même si c'est sur la connexion de chez moi et que je suis en mode navigation privée.

j'utilise un ordinateur qui proviens de mon étabissement scolaire et j'aimerais savoir s'ils peuvent obtenir des informations sur ce que je cherche même si c'est sur la connexion de chez moi et que je suis en mode navigation privée.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
142 giải pháp 1456 câu trả lời
Được đăng

Hello dainel8, Any bookmarks and logins & passwords which are created in Private Browsing will be saved.

This article explains the details of Private Browsing: Private Browsing - Use Firefox without saving history https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history#firefox:win10:fx72

You could also consider Firefox Portable. Installed on a flash drive, no files are left behind on the computer: Mozilla Firefox, Portable Edition https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable

Hello dainel8, Any bookmarks and logins & passwords which are created in Private Browsing will be saved. This article explains the details of Private Browsing: Private Browsing - Use Firefox without saving history https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history#firefox:win10:fx72 You could also consider Firefox Portable. Installed on a flash drive, no files are left behind on the computer: Mozilla Firefox, Portable Edition https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17778 giải pháp 160821 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/common-myths-about-private-browsing
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Samuel Santos
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
90 giải pháp 931 câu trả lời
Được đăng

Hi, a request was made to redirect the topic, currently in English, to French. Unfortunately we do not yet have forums for this language and all questions in this language are redirected to the universal language (English). The author of the question can request the redirection of a forum to one of the languages available on this platform. If you need further assistance, please send me a private message to discuss the matter.

Thank you for your understanding!

Hi, a request was made to redirect the topic, currently in English, to French. Unfortunately we do not yet have forums for this language and all questions in this language are redirected to the universal language (English). The author of the question can request the redirection of a forum to one of the languages available on this platform. If you need further assistance, please send me a private message to discuss the matter. Thank you for your understanding!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17778 giải pháp 160821 câu trả lời
Được đăng

There is also a French forum if you prefer replies in French.

There is also a French forum if you prefer replies in French. *https://forums.mozfr.org/viewforum.php?f=5
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.