X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why does FireFox close down all tabs after my computer goes to sleep? I have a MacBook Pro and this just happened within the past two weeks.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

There was one topic that was exactly my issue; however, none of the steps provided solved my issue. This literally happened about 1 - 2 weeks ago (probably less). I even set my FireFox browser back to all of the defaults and that did not work.

There was one topic that was exactly my issue; however, none of the steps provided solved my issue. This literally happened about 1 - 2 weeks ago (probably less). I even set my FireFox browser back to all of the defaults and that did not work.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.