X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I'm getting a 2019 annual visitor survey popup, that wants questions answered. Is this legitimate from Firefox?

Được đăng

I'm getting a 2019 annual visitor survey popup, that wants questions answered. Is this legitimate from Firefox?

I'm getting a 2019 annual visitor survey popup, that wants questions answered. Is this legitimate from Firefox?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5348 giải pháp 23622 câu trả lời
Được đăng

hi, this souns like a scam misusing the firefox brand name - mozilla doesn't run surveys like these by the sound of it. you could report it at https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/fraud-report/

hi, this souns like a scam misusing the firefox brand name - mozilla doesn't run surveys like these by the sound of it. you could report it at https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/fraud-report/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Kiki
  • Administrator
6 giải pháp 28 câu trả lời
Được đăng

Hi @tpkameyer,

It's very likely that it's a scam. However, just to make sure, would you mind to take a screenshot of how the popup look like?

Hi @tpkameyer, It's very likely that it's a scam. However, just to make sure, would you mind to take a screenshot of how the popup look like?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.