Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I find in which the folder I saved a bookmark?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When I open my bookmarks in a new tab, there is the search option, which will find the bookmark I am looking for.

But once I find a bookmark, I also need to know in which folder it was saved, but I can not find a way to do this.

Any help?

Tks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1274960