Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spellcheck highlights through paragraph breaks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi svj.svetova.523.1

more options

Dear support,

The spellcheck hightlights two gramatticaly good and correct words (in Czech language), when a paragraph break is a divider:

Source code (one line ends with `</p>`, the other line begins with no tag): `Inspekční prohlídka</p> Nejpozději za`

Spellcheck error attached as a screenshot. I consider this a false (incorrect) behavior. The two words should not be highlighted (and they are not, when written next to each other with a space between them).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

After sending the post question, the two lines were joined. This is what I see

Inspekční prohlídka</p> Nejpozději za