X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

when Firefox browser open on Windows 10 PC, even though no browser activities, there is always data traffic from Fixefox around 1 MB / per minute.

Được đăng

the same title.

the same title.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0*

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
93 giải pháp 999 câu trả lời
Được đăng

Hi zrj021, When Firefox is launched, installed extensions usually connect to their hosts and sometimes download data, e.g., block filters.

Also, there is (optional) Telemetry Data transmitted to Mozilla:

Type, or paste about:telemetry in the address bar and press Enter

The Telemetry Data page will show all of the information that you have opted to allow Firefox to send.

These options are found in Menu -> Options -> Privacy & Security page Firefox Data Collection and Use.

Hi zrj021, When Firefox is launched, installed extensions usually connect to their hosts and sometimes download data, e.g., block filters. Also, there is (optional) Telemetry Data transmitted to Mozilla: Type, or paste '''about:telemetry''' in the address bar and press Enter The Telemetry Data page will show all of the information that you have opted to allow Firefox to send. These options are found in Menu -> Options -> Privacy & Security page Firefox Data Collection and Use.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17578 giải pháp 158993 câu trả lời
Được đăng

See also the about:networking page via the location/address bar.

See also the about:networking page via the location/address bar.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.