X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Add a 'Bookmark Folder' location to the Bookmark Library

Được đăng

Add a column to the bookmark library that indicates the folder where the bookmark is located. For example, in the screen shot (bookmark1), for the last bookmark, have a column that will show the location (NOT URL) of which folder(s) that bookmark is in. Based on the second screenshot (bookmark2), the folder is 'Home\Time Wasters\'. 'Home\Time Wasters\' would be in the 'Bookmark Folder' column, that would need to be added. See bookmark3.

Add a column to the bookmark library that indicates the folder where the bookmark is located. For example, in the screen shot (bookmark1), for the last bookmark, have a column that will show the location (NOT URL) of which folder(s) that bookmark is in. Based on the second screenshot (bookmark2), the folder is 'Home\Time Wasters\'. 'Home\Time Wasters\' would be in the 'Bookmark Folder' column, that would need to be added. See bookmark3.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Theodorax 1 giải pháp 10 câu trả lời
Được đăng

Hi,

If you can't find all of your bookmarks and bookmark folders in Firefox Quantum (version 57 and above), try this solution:

  1. Click on the Library 57 library icon icon on your Firefox toolbar.
  2. Click on Bookmarks, then click on Bookmarking Tools.
  3. Click on Add Bookmarks Menu to Toolbar.
    • A Bookmarks Menu Bookmark Menu icon (star on tray) icon will be added to your toolbar.
  4. Click on the new Bookmarks Menu icon. You should get the same Bookmarks Menu as in earlier Firefox versions.

Let us know if this solves the problem.

Hi, If you can't find all of your bookmarks and bookmark folders in Firefox Quantum (version 57 and above), try this solution: # Click on the Library [[Image:57 library icon]] icon on your Firefox toolbar. # Click on ''Bookmarks'', then click on ''Bookmarking Tools''. # Click on ''Add Bookmarks Menu to Toolbar''. #* A Bookmarks Menu [[Image:Bookmark Menu icon (star on tray)]] icon will be added to your toolbar. # Click on the new Bookmarks Menu icon. You should get the same Bookmarks Menu as in earlier Firefox versions. Let us know if this solves the problem. * For other ways to customize Firefox, see [[Customize Firefox controls, buttons and toolbars]]. * To learn more about Firefox bookmarks, see [[Bookmarks in Firefox]].
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5411 giải pháp 40290 câu trả lời
Được đăng

Add a 'Bookmark Folder' location to the Bookmark Library is a feature that has been requested by many users over the last 11 years, since "Places" came about in Firefox 3.0. Overall, the developers have never added such a feature to Firefox, and users have resorted to using an extension / add-on for adding that feature to their Firefox installation.

There have been a number of different add-ons available over the years; currently this is the closest to that feature. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-search-plus-2/

'''Add a 'Bookmark Folder' location to the Bookmark Library''' is a feature that has been requested by many users over the last 11 years, since "Places" came about in Firefox 3.0. Overall, the developers have never added such a feature to Firefox, and users have resorted to using an extension / add-on for adding that feature to their Firefox installation. There have been a number of different add-ons available over the years; currently this is the closest to that feature. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-search-plus-2/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.