Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why doesn't shockwave flash stay enabled on some pages after being granted permission?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hiruksha Deshan

more options

When trying to play the facebook app Blade of Queen, I'm asked to initially enable shockwave flash, which I do. Then, when I click on the server I want to play on, it asks for flash to be enabled again. I enable flash again, but nothing happens and everything is stopped right there.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey, Yeah sometimes you can see those issues, try by updating your flash player if it's already updated try by installing it again after resetting your settings sometimes for security reasons also it happens like that.