X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Spell check not working - no red underlines for spelling errors

Được đăng

Hi,

For some reason I can't seem to get spell checker to work on firefox. Have it working on chrome and not sure what the problem is?

Have got the add-on dictionary and have check marked "Check your spelling as you type" in options, but still nothing.

Any ideas what's causing this?

Thanks

Hi, For some reason I can't seem to get spell checker to work on firefox. Have it working on chrome and not sure what the problem is? Have got the add-on dictionary and have check marked "Check your spelling as you type" in options, but still nothing. Any ideas what's causing this? Thanks
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 16.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Bump for this please.. Really don't want to change back to using Chrome but may have to :(

Bump for this please.. Really don't want to change back to using Chrome but may have to :(
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.