X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

i was logged in, i did a windows system reset, logged into chrome and firefox on new system, chrome restored all my tabs and add-ons, but firefox did not. why

Được đăng

i was logged into ff, did a windows system reset, logged into chrome and firefox on new system, chrome restored all my tabs and add-ons, but firefox did not. what do i have to do to force ff to open into my last session tabs/addons?

i was logged into ff, did a windows system reset, logged into chrome and firefox on new system, chrome restored all my tabs and add-ons, but firefox did not. what do i have to do to force ff to open into my last session tabs/addons?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Được đăng

Người tạo câu hỏi

do i have to click 'sync now' as final step? nope, no change. i log out and try to log in with other email just to be sure i get warning: all bookmarks etc will merge to new login, got zero to lose so 'ok'. no change. click 'sync now' no change.

log out and into other account, sync now, nothing works. closed ff, renamed old folder to new name, that didnt work. how do i get my add-ons and last session tabs back?

do i have to click 'sync now' as final step? nope, no change. i log out and try to log in with other email just to be sure i get warning: all bookmarks etc will merge to new login, got zero to lose so 'ok'. no change. click 'sync now' no change. log out and into other account, sync now, nothing works. closed ff, renamed old folder to new name, that didnt work. how do i get my add-ons and last session tabs back?

Được chỉnh sửa bởi wolf vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8687 giải pháp 71011 câu trả lời
Được đăng

I don't know why Sync isn't restoring all of your data. Did you get bookmarks back eventually? Sync definitely may take time.

What does this mean -- what folder:

wolf said

renamed old folder to new name, that didnt work.

When you did the Reset, did you instruct Windows to preserve your data? That could be either "in place" or in a C:\Windows.old folder (a temporary folder kept for 28 days).

If you see a C:\Windows.old folder, before exploring further, please turn on viewing of hidden files and folders:

https://support.microsoft.com/en-us/help/14201/windows-show-hidden-files

Then try to find:

C:\Windows.old\Users\your-user-name\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles

Do you have anything there?

Note: when experimenting, always copy/paste and don't move the old files.

I don't know why Sync isn't restoring all of your data. Did you get bookmarks back eventually? Sync definitely may take time. What does this mean -- what folder: ''wolf [[#answer-1253209|said]]'' <blockquote>renamed old folder to new name, that didnt work. </blockquote> ---- When you did the Reset, did you instruct Windows to preserve your data? That could be either "in place" or in a C:\Windows.old folder (a temporary folder kept for 28 days). If you see a C:\Windows.old folder, before exploring further, please turn on viewing of hidden files and folders: https://support.microsoft.com/en-us/help/14201/windows-show-hidden-files Then try to find: C:\Windows.old\Users\''your-user-name''\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles Do you have anything there? ''Note: when experimenting, always copy/paste and don't move the old files.''
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.