X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Small UI Papercut of Firefox

Được đăng

There is one small isue but still not solved after many years of firefox dev, so that's why i post it today.

When i open firefox by default the google home page open up (and i like it that ways) But firefox open in about 0.2sec, and google open in about 1.5sec, so everytime i start firefox and start typing in the url bar, the " https://www.google.fr/ " text appear after my search, and that's dissapointing.

There is one small isue but still not solved after many years of firefox dev, so that's why i post it today. When i open firefox by default the google home page open up (and i like it that ways) But firefox open in about 0.2sec, and google open in about 1.5sec, so everytime i start firefox and start typing in the url bar, the " https://www.google.fr/ " text appear after my search, and that's dissapointing.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

ClearURLs Custom google visited link color Firefox Lockwise GoogleGifs I don't care about cookies Improuved History Search in Youtube uBlock Origin View Image Zoom Image

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

And of course google results are not the same if i let it like that.

And of course google results are not the same if i let it like that.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.