X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Gifs wont play on Twitter only.

Được đăng

Using Firefox 68.0.2 (64-bit) on a newly reinstalled windows 7 and gifs wont play on Twitter only. All it shows is a blacked out screeen

I have tried everything in this thread ( https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264003#answer-1240829 ) and still no solution.

Using Firefox 68.0.2 (64-bit) on a newly reinstalled windows 7 and gifs wont play on Twitter only. All it shows is a blacked out screeen I have tried everything in this thread ( https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264003#answer-1240829 ) and still no solution.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
520 giải pháp 4880 câu trả lời
Được đăng

Hello lbukun,

As you are on Windows 7; would you please take a look at this thread :

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/c2sc8v/twitter_gifs_never_work_all_black/

And then see this bug report (mentioned a few times in the thread) :

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1479203#c10

Hello lbukun, As you are on Windows 7; would you please take a look at this thread : https://www.reddit.com/r/firefox/comments/c2sc8v/twitter_gifs_never_work_all_black/ And then see this bug report (mentioned a few times in the thread) : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1479203#c10
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.