X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

My font size for link has changed and i have tried changing the font size using the options tab, but that doesn't seem to help

Được đăng

With pictures below my font size when searching used to look like the one right and now it looks like the one on the left and i cant seem to change it back

With pictures below my font size when searching used to look like the one right and now it looks like the one on the left and i cant seem to change it back
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Grammarly Buffer Good Twitter User agent switcher Bitwardern

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17425 giải pháp 157456 câu trả lời
Được đăng

Your screenshots do not show the location bar, so I can't see if the zoom indicator is present.

You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))
Your screenshots do not show the location bar, so I can't see if the zoom indicator is present. You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems. *<b>View -> Zoom -> Reset</b> (Ctrl+0/Command+0 (zero)) *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-zoom
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

zoom is at 100%

zoom is at 100%
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.