X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I need my email address reset please. My email address bounced and there is no way to fix it.

Được đăng

My email address: ja@investorhq.com.au has bounced and I need it reset. I have had to create a separate email address just to log into support to ask to have my email address reset.

My email address: ja@investorhq.com.au has bounced and I need it reset. I have had to create a separate email address just to log into support to ask to have my email address reset.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Được đăng

Người tạo câu hỏi

If you're going to tell me not to post my email address, can you fix it at the same time pls.

If you're going to tell me not to post my email address, can you fix it at the same time pls.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.