X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Since Firefox upgrade recently in my computer all my add on to download videos are not working please help so I can download videos using Firefox.

Được đăng

Today my Firefox browser said it has upgrade my Firefox and when I wish to download videos my video downloader professional and easy video downloader are not working. I have downloaded and installed the same applications again from the website but I think the version is not compatible and therefore not working. Please advise the current version of the add ons for firefox to work with them. thank you very much.

Today my Firefox browser said it has upgrade my Firefox and when I wish to download videos my video downloader professional and easy video downloader are not working. I have downloaded and installed the same applications again from the website but I think the version is not compatible and therefore not working. Please advise the current version of the add ons for firefox to work with them. thank you very much.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

Addon issues must contact the addon developer. Did you uninstall the addons and reinstalled them. That would be the first thing to do to verify the problem isn't a addon compatibility issue.

Addon issues must contact the addon developer. Did you uninstall the addons and reinstalled them. That would be the first thing to do to verify the problem isn't a addon compatibility issue.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.