X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Online TVs like Bloombergquint, BTVi and ETNow are not streaming

Được đăng

Windows xp sp2, firefox edition

Windows xp sp2, firefox edition
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • DivX VOD Helper Plug-in
 • DivX Web Player version 2.1.1.94
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 10.79.2 for Mozilla browsers
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object
 • Picasa plugin
 • Shockwave Flash 32.0 r0
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5.9.620
 • 5.1.30514.0
 • Npdsplay dll
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
 • Top 10 Contributor
4224 giải pháp 58931 câu trả lời
Được đăng

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection?redirectlocale=en-US&redirectslug=tracking-protection

https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking

Make sure you are not blocking content. [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there? --------------- One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/tracking-protection Tracking Protection] {web link} https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection?redirectlocale=en-US&redirectslug=tracking-protection https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17414 giải pháp 157308 câu trả lời
Được đăng

This is likely because you are on Windows XP and do not have native support to play most media formats (e.g. MP4) via the HTML5 media player.

If this worked before then they might have used a Flash based player.

This is likely because you are on Windows XP and do not have native support to play most media formats (e.g. MP4) via the HTML5 media player. If this worked before then they might have used a Flash based player.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.