X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Video container doesn't load

Được đăng

https://comicbook.com/marvel/2019/06/17/marvel-x-men-jonathan-hickman-house-of-x-powers-of-x/?fbclid=IwAR0fRnZEAw57LLh2xmHDaOwB_Kp37olPKMoyNSnLh9_NsHJLkh2aauBl64g

The video doesn't load in Firefox. Just a big grey box in the middle of the page, but the video loads and play in Chrome.

https://comicbook.com/marvel/2019/06/17/marvel-x-men-jonathan-hickman-house-of-x-powers-of-x/?fbclid=IwAR0fRnZEAw57LLh2xmHDaOwB_Kp37olPKMoyNSnLh9_NsHJLkh2aauBl64g The video doesn't load in Firefox. Just a big grey box in the middle of the page, but the video loads and play in Chrome.

Giải pháp được chọn

Video contains tracking elements. You have to turn off the Content blocking for this site to see the video.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
293 giải pháp 1639 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Video contains tracking elements. You have to turn off the Content blocking for this site to see the video.

Video contains tracking elements. You have to turn off the Content blocking for this site to see the video.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17278 giải pháp 156193 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Note that Firefox shows the shield icon at the left end of the location/address bar in case Content Blocking is blocking content.

  • click the shield icon for more details and possibly disable the protection

You can check the Web Console about what content is blocked

Note that Firefox shows the shield icon at the left end of the location/address bar in case Content Blocking is blocking content. *click the shield icon for more details and possibly disable the protection You can check the Web Console about what content is blocked *"3-bar" menu button or Tools -> Web Developer *https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you. Both of you were right.

Thank you. Both of you were right.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.