Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I see my bookmarks?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kumusta

more options

Imported all my bookmarks (favorites) from Microsoft Edge and I cannot find any list of bookmarks in Firefox. Thanks for any help or suggestion. Regards to all.

Imported all my bookmarks (favorites) from Microsoft Edge and I cannot find any list of bookmarks in Firefox. Thanks for any help or suggestion. Regards to all.

Giải pháp được chọn

This list of imported bookmarks would normally appear as a folder at the bottom of the Bookmarks Menu folder. If you do not find them there then check the other main root folders (Bookmarks Toolbar and Other Bookmarks) to see if you can locate them or do a search in the Library.

How many bookmarks do you have in Edge ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This list of imported bookmarks would normally appear as a folder at the bottom of the Bookmarks Menu folder. If you do not find them there then check the other main root folders (Bookmarks Toolbar and Other Bookmarks) to see if you can locate them or do a search in the Library.

How many bookmarks do you have in Edge ?

more options

Thanks cor-el. Problem solved. Appreciate very much your prompt help and solution. Best Regards.