Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

addons not working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Hello,

My addons have stopped working. They are all shown as Legacy Extensions.

Also, I can not install new ones.

This is obviously due to the recent Firefox bug.

I have noted the in about:config xpinstall.signatures.required has been set to false so it looks like Firefox has had the fix applied.

I believe this should have cured the problem, but for me it does not work - my add-ons are still shown as Legacy and I can't install new ones.

Is there anything I can do to cure this ?

Regards,

Nick.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Duplicate question.

Please continue here :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258371