Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

cannot Logout for gmail.com

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mo.ziz.ho

more options

When I login my gmail.com account,I cannot logout my account.How do I logout from my account in Mozilla?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

When you want to 'log out' of a website, you need to find the link that says Log Out.

Sometimes it is on the page you are viewing. And sometimes you need to click on your icon.

more options

prasanta6634 said

When I login my gMail.com Account, I ...don't see a way to... logout.

Click on your ID/Icon/Logo/Badge in the Upper-Right corner on the gMail.com page. A pop-up with a Sign-Out button will be there.


~Pj

more options

Pj said

prasanta6634 said
When I login my gMail.com Account, I ...don't see a way to... logout.

Click on your ID/Icon/Logo/Badge in the Upper-Right corner on the gMail.com page. A pop-up with a Sign-Out button will be there.


~Pj

more options

prasanta6634 said

When I login my gmail.com account,I cannot logout my account.How do I logout from my account in Mozilla?