Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why won't my screenshot page won't open so I can see my screenshots

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I can take a screenshot and I will see it in screenshots but when I click on the icon to see all of my other screenshots it seems to be stuck on a loading screen and never opens. Also the heart icon that was there so I can save shots indefinitely disappeared weeks ago and I'd like to get it back.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Mozilla has retired the screenshots server functionality. You are seeing a weird experience because you are on a very old version of Firefox. Please update to Firefox 66.0.3 or later

more options

Được chỉnh sửa bởi James vào