Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove Icons from address bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My address bar on my tablet is small due to my screen size and caused by the icons as shown in the screenshot I cannot see the address anymore and sometimes even not click it to edit. How can I remove them? I would expect all these yellow marked icons in the bar outside the address edit so I can add and remove the like all other icons.

My address bar on my tablet is small due to my screen size and caused by the icons as shown in the screenshot I cannot see the address anymore and sometimes even not click it to edit. How can I remove them? I would expect all these yellow marked icons in the bar outside the address edit so I can add and remove the like all other icons.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi werbenirvana vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Some you cannot move, but some of those you can right-click (or long press on a touch screen?) and "Remove from address bar". They will go into the 3-dot icon Page Actions list.

You might also pin some of those toolbar icons to the overflow menu by the same method, so the address bar is larger.

more options

You could possibly move some icons to the overflow area.

See also my reply in this thread about the page action icons.