X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

window.focus() not working for getting focus on already opened tab

Được đăng

I have a tab.On clicking a button on that tab a new tab opens and focus is on the newly opened tab.Now again going back to first tab and clicking on the button doesn't shift my focus to the second tab.

I have a tab.On clicking a button on that tab a new tab opens and focus is on the newly opened tab.Now again going back to first tab and clicking on the button doesn't shift my focus to the second tab.

Được chỉnh sửa bởi ankitkrchy vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
579 giải pháp 5434 câu trả lời
Được đăng

Duplicate question.

Please continue in your original thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1254939

Duplicate question. Please continue in your original thread : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1254939