X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox freezes on youtube video playing

Được đăng

Firefox 65.02 64bit on Win10 freezes on youtube video playing (tested with three different videos). Furthermore I cannot restart Firefox, because one process remains in task manager and I cannot terminate/kill it. I can start Firefox again only after restart.

I removed profile, all add-ons and downgraded to Firefox 64.02 64 bit and it works as expected. After upgrade same error occurs.

Firefox 65.02 64bit on Win10 freezes on youtube video playing (tested with three different videos). Furthermore I cannot restart Firefox, because one process remains in task manager and I cannot terminate/kill it. I can start Firefox again only after restart. I removed profile, all add-ons and downgraded to Firefox 64.02 64 bit and it works as expected. After upgrade same error occurs.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Thông tin chi tiết

davidspriggs 3 giải pháp 67 câu trả lời
Được đăng

There are three solutions you can try •Type about:support in the address bar then press start browser in safe mode, this will disable all add-ons. This will help you determine if there is an add-on causing problem. If this didn't work then. •Google flash player and download the newest version of it, as it help running youtube. If this didn't work •Then go to firefox setting and disable hardware acceleration

There are three solutions you can try •Type about:support in the address bar then press start browser in safe mode, this will disable all add-ons. This will help you determine if there is an add-on causing problem. If this didn't work then. •Google flash player and download the newest version of it, as it help running youtube. If this didn't work •Then go to firefox setting and disable hardware acceleration
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4148 giải pháp 57909 câu trả lời
Được đăng

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode

Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes). If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes). If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4148 giải pháp 57909 câu trả lời
Được đăng

davidspriggs said

•Google flash player and

Youtube currently uses the HTML5 player.

''davidspriggs [[#answer-1204218|said]]'' <blockquote> •Google flash player and </blockquote> Youtube currently uses the HTML5 player.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

After some digging I have found video that works https://www.youtube.com/watch?v=2tusUavIa4c (normal mode, hardware acceleration enabled)

But for example next video does not https://www.youtube.com/watch?v=H4krWWfVw-4 (tested in safe-mode, hardware acceleration disabled)

Both videos work in FF 64.02.

After some digging I have found video that works https://www.youtube.com/watch?v=2tusUavIa4c (normal mode, hardware acceleration enabled) But for example next video does not https://www.youtube.com/watch?v=H4krWWfVw-4 (tested in safe-mode, hardware acceleration disabled) Both videos work in FF 64.02.

Được chỉnh sửa bởi jjuzna vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.