Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I assign more than one startup page?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18293 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ruba

more options

I want two or more tabs on firefox startup but can't find a way to do it. I want google to be on the home page and the other startup tabs on startup

I want two or more tabs on firefox startup but can't find a way to do it. I want google to be on the home page and the other startup tabs on startup

Được chỉnh sửa bởi electricalwisp vào

Giải pháp được chọn

So you want google and other tabs , right?? Open google in a tab, and open the other websites you want on the other tabs Then go to options, and click "use the current pages" So every time you open firefox google will appear with the others chosen tabs.

Hope this will be helpful for you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

Firefox supports multiple "home tabs." open the pages in tabs that you want them to appear in startup then open options -> Home in "Homepage and new windows", click the "Use Current Pages" button.

Please also see: How to set the home page.

more options

Ruba said

Hello, Firefox supports multiple "home tabs." open the pages in tabs that you want them to appear in startup then open options -> Home in "Homepage and new windows", click the "Use Current Pages" button. Please also see: How to set the home page.

I know that but I still want google to be my homepage and not startup page

more options

Giải pháp được chọn

So you want google and other tabs , right?? Open google in a tab, and open the other websites you want on the other tabs Then go to options, and click "use the current pages" So every time you open firefox google will appear with the others chosen tabs.

Hope this will be helpful for you